Zloženie výboru Dobrovoľného hasičského zboru vo Vlachove

predseda
podpredseda/veliteľ Ing. Slavomír Labuzík
tajomník Igor Leško
referent prevencie Jozef Varga
pokladník Ing. Zuzana Lešková
referent muži Miloslav Ďurán
referent ženy Ing. Renáta Lešková
člen výboru Viera Ondrejčíková
člen výboru Ján Pitoňák
strojník Rastislav Marciš