Technika a vybavenie

TATRA 815 – CAS 32

Označenie: CAS-cisternová automobilová striekačka, 32-výkon čerpadla 3 200 l/min, T 815 PR 2-typ podvozku

Technické parametre:
Dĺžka: 8 510 mm
Šírka: 2 500 mm
Výška: 3 350 mm
Svetlosť: 325 mm
Celková hmotnosť: 22 392 kg
Pohotovostná hmotnosť: 12 952 kg
Užitočná hmotnosť: 9 440 kg
Posádka: 1+ 5 osôb
Motor:
Vznetový, štvortaktný, vzduchom chladený, 12-valcový s priamym vstrekovaním, uložením 6 valcov vo dvoch radách do "V" s rozvodom OHV, zdvihový objem motora 19 000 cm3 výkon 235 kW pri 2 200 ot. min-1
Kabína:
Kabína: dvojdverová, štvormiestna s možnosťou hydraulického odklopenia.
Ostatné technické údaje:
Max. rýchlosť: 98 km/hod
Spotreba paliva: 57 l/ 100km
Spotreba pri výkonu čerpadla: 18 l/Mh
Nádrž paliva: 240 l (nafta)
Čerpacie zariadenie:

Odstredivé jednostupňové čerpadlo je uložené v zadnej časti v uzavretej kabíne, ktorá je temperovaná odpadovým teplom výfukového potrubia. Taktiež je možné zohrievanie nádrže s nezávislým kúrením-bufíkom. Čerpadlo je celomosadzné, s letmo uloženým obežným kolesom. Hriadeľ čerpadla je tesnený mechanikou (bezobslužnou) upchávkou MU HVN 45. Plynová výveva je montovaná na výfukovom potrubí motoru a slúži k zaplaveniu požiarneho čerpadla pri čerpaní vody z vodného zdroja.

Technické parametre čerpadla:
3 200 l/min z vlastnej nádrže pri tlaku 0,8 MPa a kgs 1,5m
1920 l/min pri zvýšenom pracovnom tlaku 1,2 MPa
1000 l/min pri max. pracovnom tlaku 1,4 MPa (max.20 minút)
1,6MPa maximálny tlak čerpadla
7,5 m maximálna sacia výška
200 l/min maximálny prietok primiešavadla penidla
50 l/min výkon čerpadla na penidlo max.
Objem nádrží:
Na vodu: 8 200 l
Na penidlo: 2 x 400 l
Pomocné zariadenie:
18,9 kW výkon teplovodného ohrievača nádrže

Protipovodňový vozík

Protipovodňový balík prvej pomoci určený pre obce obsahuje kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set náradia. Všetky veci sú naložené na prívese.


AVIA 31 – DA 12

Dopravný automobil DA 12 Avia 31 je požiarny automobil, určený pre úplné požiarne družstvo. Požiarny automobil je určený pre jednotky v podnikoch, obciach a menších mestách. Automobil je zložený z podvozku Avia A 31 K s búdkou vodiča pre tri osoby a samostatnej skriňovej karosérie, kde je v prednej časti kabína pre mužstvo. Avia je určená k celkovej preprave požiarneho družstva 1 + 8 s príslušenstvom potrebným k prevedeniu požiarneho zásahu vodou. Zásah je možné previesť pomocou prenosnej motorovej striekačky PS - 12. Účelová karoséria je vybavená výstražným a rozhlasovým zariadením. Vzadu za kabínou mužstva je karoséria upravená pre uloženie technických prostriedkov a príslušenstva.


PS 12

PS 12 je samostatný čerpací agregát ktorý je určený pre hasičské jednotky v priemyselných závodoch a obciach. Striekačka je prenosná štyrmi hasičmi, a môžeme ju použiť na hasenie požiarov a čerpanie vody v miestach, kde je prístup hasičskými vozidlami nedostupný. Motor PS 12 má chladenie nepriame – dvojkruhové a preto umožňuje čerpanie znečistenej vody (záplavy, povodne a pod. ). Striekačku PS 12 možno prepravovať v jednonápravovom skriňovom prívese pre PS 12 a taktiež v dopravnom automobile DA 12-A 31/4.


RTHP 706 CAS 25

Cisternová automobilová striekačka CAS 25 Š 706 RTHP je požiarny automobil určený k rýchlemu zásahu pri požiachoch na miestach s nedostatkom vody. Cisternovú automobilovú striekačku tvorí podvozok Š 706 RTHP, trambusová kabína pre 8 člennú posádku, nádrže na vodu a penidlo, čerpacie zariadenie a ukladacie priestory pre požiarne príslušenstvo.

Technické parametre:
Dĺžka: 7550 mm
Šírka: 2425 mm
Výška: 2870 mm
Svetlá výška: 280 mm
Celková hmotnosť: 13 570 kg
Pohotovostná hmotnosť: 9 200 kg
Užitočná hmotnosť: 4 375 kg
Posádka: 1+ 5 osôb
Motor:
Vodou chladený naftový 6-valec s objemom 11 781 cm3 a výkonom 117 kW. Najvyššia povolená rýchlosť 85 km/h. Jednostupňové, odstredivé, pravotočivé. Výkon 2500 l/min pri tlaku 0,8 MPa.
Čerpadlo:
Jednostupňové, odstredivé, pravotočivé. Výkon 2500 l/min pri tlaku 0,8 MPa.
Objem nádrží:
Na vodu: 3500 l
Na penidlo: 200 l
Na palivo: 175l