Dokumenty


Zákony

  • Zákon 314 2001 o ochrane pred požiarmi ... zobraziť
  • Zákon 37 2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov ... zobraziť
  • Zákon 611 2006 VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hasičských jednotkách ... zobraziť