Dotácie

  • Vecné vyhodnotenie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka – zmluva č.26435 -rok 2016 ... zobraziť
  • Vecné vyhodnotenie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka – zmluva č.25626 -rok 2015 ... zobraziť
  • Vecné vyhodnotenie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka – zmluva č.3149 - rok 2014 ... zobraziť
  • Vecné vyhodnotenie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka – zmluva č.25626 -rok 2013 ... zobraziť
  • Početné stavy, funkčné obsadenie a materiálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičských zborov podľa jednotlivých kategórií ... zobraziť